Toplumun çok önemli bir kesiminin sağlık ihtiyaçlarına çözüm bulundu!

Sektörde bir örneği daha olmayan, mevcut hastalıkları da teminat altına alan ve 80 yaşına kadar sigortalılara teminat sağlayan ürün İzmir’de hayata geçti.

Türk Nippon Sigorta ve MLP Care iş birliği ile 3 yıl önce hayata geçen ve sektörde bir ilk niteliğindeki “Sağlığınız Bizde” tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün hastane ağına Medical Park İzmir Hastanesi de dâhil oldu.

Tamamlayıcı sağlık sigortası temeline dayanan Sağlığınız Bizde içeriğinde önemi bir inovatif yaklaşım barındırıyor. Bugüne kadar sağlık sigortası yaptırmak isteyen ancak yaş ve mevcut hastalık sebebiyle poliçe sahibi olamayan kişilerin taleplerini göz önünde bulundurularak yapılandırılan bu ürün; yaş sınırını 80’e çıkarması ve önceden var olan hastalıkları kapsamasıyla fark oluşturdu.

Sağlığınız Bizde sağlık sigortasını kimler satın alabilir?

SGK’lı olan ve 80 yaşın üzerinde olmayan herkes poliçe yaptırabilir.

Poliçenin süresi ne kadardır?

Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

Hastaneye gittiğimde bir ücret ödeyecek miyim?

Poliçe Özel Şartlarına istinaden, poliçe kapsamında olan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmaz.

SGK’da benim primimle tüm ailem sağlık hizmeti alıyor, bu poliçe ile de tüm ailem hizmet alabilecek mi?

Hayır, her sigortalı için ayrı prim ödenmesi ve ayrı poliçe satın alınması gerekir.

Şu an çalışıyorum, emekli olduğumda poliçe bitecek mi?

Hayır. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK’lı olan ve 80 yaşın üzerinde olmayan herkes bu poliçeyi satın alabilir ve poliçe vadesi boyunca poliçe teminatlarından yararlanabilir.

Geçmişten gelen hastalıklarım ile ilgili tedavi masraflarım da ödenir mi?

Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı içerisindedir. Mevcut hastalıklarınızı beyan ederek, ek sürprim ile mevcut şikâyetleriniz teminata dâhil edilir.

Mevcutta özel sağlık sigortam var, onu iptal edip prim avantajı nedeniyle bu poliçeden almak istiyorum, haklarım devroluyor mu?

Mevcutta geçerli olan Özel Sağlık Sigorta Poliçenizde kazandığınız haklarınız bu poliçeye devrolmamaktadır. Sağlığınız bizde poliçesi geçmişteki şikâyetlerimde karşıladığı için haklarınızın devri gerekli değildir.

Yurt dışında tedavi gideri karşılanır mı?

Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dâhilinde geçerlidir.

Poliçe primimi nasıl ödeyebilirim?

Poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartınızla peşin ya da 9 taksit şeklinde ödeme yapabilirsiniz.

Yatarak + Ayakta Tedavi Teminatlarımız

 •  Cerrahi ve Dâhili Yatışlar
  •  Yoğun Bakım
  •  Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
  •  Koroner Anjiyografi
  •  Küçük Müdahale Giderleri
  •  Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
  •  Doktor Muayene (yılda 8 adet)
  •  Laboratuvar Hizmetleri
  •  Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
  •  İleri Tanı Yöntemleri
  •  Fizik Tedavi Giderleri
 • Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olanşikâyet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dâhiline alınmaktadır.
 • SGK’lı olan 0- 80 yaş arasındaki herkesiçin poliçe yapılabilmektedir.
 •  0-17 yaş arası tüm sigortalı adayları ebeveynleri olmadan %20 ek prim ile tek başına sigortalanabilmektedir. Ebeveynleri ile birlikte sigortalanmaları halinde standart primlerimiz geçerli olacaktır.
 • SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, Yatarak Tedavi teminatı kapsamındaki tüm tedavi giderleri için 3 ay (90 gün) bekleme süresi mevcuttur.
0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like