NORMALLEŞME DÖNEMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Küresel olarak yeni normallerle karşılaştığımız bu günlerde bir süredir alışagelmiş yaşam pratiklerimiz yeniden değişime uğruyor. İnsanlığın deneyimlediği yeni olaylara uyum becerisi, gelişime duyduğu inanç her geçen gün bizleri kendine hayran bırakıyor. Günlük deneyimlerimiz içerisinde yaşanılan olay fark etmeksizin yerini koruyan teknoloji, normalleşme sürecinde de hayatımızda var olmaya devam edecek. Hatta uzaktan eğitimin yerini adım adım örgün eğitim süreçlerinin almasıyla birlikte teknolojinin güvenli ve doğru kullanımı daha da önemli hale geliyor.

   Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji rehberlik ve psikolojik danışmanları ebeveynleri zaman zaman endişelendirse de çevrimiçi program ve uygulamaların, uygun ve doğru bir biçimde kullanıldığı takdirde çocukların bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim düzeylerine birtakım fırsatlar sunduğunu dile getiriyor.

Uzmanlar 6-12 yaş aralığında günde en fazla 1-1.5 saat kadar çocuğun tek başına ekran karşısında olmasına izin veriyor ancak çocuğun bu yaş döneminde de iletişim kurma, gördüklerini ve yaşadıklarını anlamlandırma çabasının devam ettiği unutulmadan özel yaşama saygı çerçevesinde çocuğun takibi yapılmasının önemle altını çiziyorlar. Teknolojik cihaz kullanımında ailece yapılacak etkinlikler öneriyorlar. Bu etkinlikler, ailedeki tüm bireylere paylaşım alanı yaratırken, duygularını daha açık bir şekilde aktarmalarını kolaylaştırıyor. Duygu paylaşımı her dönem için önemini korurken yeniliklere uyum sağlama sürecinde daha da önemli hale geliyor.

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like