Huzurevinde %60 enerji tasarrufu

Narlıdere Kaymakamlığı’nın Narlıdere Huzurevi için yaptığı “Enerji Verimliliği Fizibilite Çalışması”na göre yılda en az 60,8 enerji tasarrufu mümkün

 

Narlıdere Kaymakamlığı, Türkiye’nin en büyük huzurevi kompleksi olan Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yüksek enerji giderlerinin azaltılabileceğini öngörerek, İZKA Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın yardımıyla“Enerji Verimliliği Fizibilite Çalışması”nı tamamladı.

Çalışmaya göre 2012 verileri dikkate alınarak, yılda en az %60,8 enerji tasarrufu, maliyetlerde de ilk yıl için yaklaşık 27 tasarruf gerçekleştirmek mümkün. Bu tasarruf oranının da maddi karşılığı ilk yılda 780.000 TL’yi buluyor.

Narlıdere Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, çalışmanın amacı ve detayları hakkında şunları söyledi:

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan, birim hizmet miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, soğutma, aydınlatma, elektrikli ofis ekipmanlarını kullanırken, enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, Türkiye’nin %73’ler seviyesinde olan dışa bağımlılık oranının ve bundan kaynaklanan risklerin azaltılmasında ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılmasında, enerjinin üretiminden kullanımına kadar olan süreçte verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Enerji Verimliliği Fizibilitesi Projesi’nde amacımız; Türkiye’nin alanındaki en büyük kamu kurumunun enerji analizini yapmak, mevcut durumunu ortaya koymak, enerji tasarruf potansiyelini belirlemek, çevresel etkileri ve enerji giderlerini azaltmak amacıyla getirilecek tasarruf önerileri için bir fizibilite çalışması gerçekleştirmektir.

Çalışmanın ana başlıkları;

1- Huzurevi binalarının enerji performansı ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak,

2- Binaların enerji simülasyonunu gerçekleştirmek,

3- Bina enerji ölçümleri yapmak,

4- Enerji analizi yapmak,

5- Enerji tasarrufu önerilerinde bulunmak ve bu önerilerin ekonomik analizini yapmaktır.

Enerji tüketim kalemleri ve oranları

Tesisin 2012 yılı enerji tüketimi 13.449.930 kwh, maliyeti ise 2.877.853,26 TL olarak gerçekleşmiştir.

Huzurevi binalarında toplam enerji tüketiminde en büyük pay, %70-75 ile ısıtma enerjisi tüketimine aittir. Elektrik enerjisi tüketimi ise %25-30 arasındadır. Isıtma enerjisi tüketimi; hacim ısıtma, kullanım sıcak suyu hazırlama ve buhar üretimi kaynaklıdır. Hacim ısıtma, %92 ile toplam ısıtma enerjisi tüketimi içinde en büyük paya sahiptir. Kullanım sıcak suyu hazırlama %5, buhar üretimi ise %3 paya sahiptir. Elektrik tüketiminde ise aydınlatma ve cihaz kullanımı %66-76 ile en büyük paya sahiptir. Soğutma sisteminde kullanılan pompa ve şanların elektrik tüketimi %20-25, ısıtma sistemi elektrik tüketimi ise %5-8 arasında gerçekleşmektedir.

Huzurevinin bölümleri

2001 yılında hizmete giren Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, toplam 74.616 m² kullanım alana sahiptir.1 adet yönetim binası, 34 adet dinç yaşlı blokları, 2 blok, 9 katlı geriatrik bakım merkezi, 2 adet konferans salonu, 6 adet kafeterya, 1 adet mutfak, 2 adet çamaşırhane, 1 adet 70 çocuk kapasiteli kreş, 32 adet lojman dairesi, 1 adet blok, 1 adet amfitiyatro ve 1 seradan oluşmakta ve Ağustos 2012 itibari ile 980 sakine hizmet vermektedir.

Çalışmanın sonucunda;

Huzurevi bina sayısı, dolayısı ile pencere sayısı çok fazla olduğundan pencere değişimi ekonomik bir önlem olarak değerlendirilmemektedir. Pencere ve kapılarda sızdırmazlığın artırılması en basit  enerji tasarrufu şeklidir. Silikon kullanılarak dilatasyon boşluklarının izole edilmesi için gerekli maliyet yaklaşık 5520 TLve geri ödeme süresi 2,2 aydır. Benzer şekilde güneş pilleri ile elektrik  üretimi yüksek yatırım maliyeti ve geri ödeme süresinin uzunluğu nedeniyle yakın gelecek için uygulanabilir görünmemektedir. Diğer önlemlerin en az yatırım gerektirenden başlanarak uygulanması önerilir. Yapılan her yatırımın sonuçlarının mutlaka izlenmesi ve geri ödeme  süresinin belirlenmesi önemlidir. 2007 yılında yayınlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası’na göre toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi görevlendirilmelidir. Huzurevi’nin enerji tüketimi ve toplam inşaat alanı bu değerlerin üzerindedir.

Huzurevi bina ısıtma enerjisi tüketiminin %61,49’u iletim/taşınım, %38,51’i ise havalandırma/sızma yolu ile gerçekleşmektedir. Duvar, taban, tavan, pencere ve kapılardan iletim/taşınım yolu ile gerçekleşen ısıtma enerjisi tüketiminden ise; %46 ile duvarlar, %20 ile pencereler ve %16 ile kapıların sorumlu olduğu belirlenmiştir. Enerji tüketiminin azaltılması için tüm bina duvarlarına yalıtım uygulaması ile kapı ve pencerelerin, toplam ısı transfer katsayısı daha düşük olanlarla değiştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca baca gazı sıcaklığı yüksek olan iki kazanda ekonomizer uygulanması, sızdırmazlığın artırılması, makine daireleri ve sıcak su dağıtım hatlarında boru, vana, flanş ve ısı değiştirgeçlerinin yalıtımı ile aydınlatma enerji tüketiminin azaltılması için elektronik balast önerileri getirilmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketimine olabilecek katkısının belirlenmesi amacıyla güneş pilleri ile elektrik üretimi için bir analiz yapılmıştır.

Narlıdere Kaymakamlığı olarak, 2012 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde belirtilen amaçlara ulaşmak, örnek bir proje ortaya koymak, Türkiye’nin en büyük huzurevinin giderlerini azaltarak sosyal bakım hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı yapmak, enerjinin etkin kullanımını sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmak amacıyla hazırlanan bu çalışmanın başta Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere tüm ülkemize katkı yapmasını temenni ediyorum.

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like
Devamını oku...

Araftayım

İki dünya arasında kalmış bir vicdanın kuşkularla örülü sancılardan serzenişidir araf. Bunca yıllık yaşamda günah ile savap miktarını…
Devamını oku...

Bebek Melekleri

Anne ve Anne Adaylarının Doğru Ve Güvenilir Bilgi İhtiyacını Karşılayan Platform: Bebek Melekleri Anne, bebek ve çocukların sağlıklı…