Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi nedir?

0
30

Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi eğitimi yapı ile insan sağlığı ve çevre ilişkilerinin bütüncül ele alınmasını böylece sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik bir bakış açısı geliştirilmesini hedefliyor.

Eğitim faydaları:

Yapı-insan-çevre ilişkilerine bütüncül yaklaşabilme
Yapım yöntemleri, malzeme içerikleri, ölçüm teknikleri hakkında uluslararası standartlarda bilimsel ve güncel araştırmalara dayalı bilgi edinme
Yapı mekaniği ve otomasyon etkilerini inceleme
Yapının tasarım-üretim-uygulama safhalarında insan ve çevre sağlığına uygun hale getirilmesine yönelik önlemler ve aksiyonlar hakkında bilgi edinme
Üretim-uygulama- kullanım aşamalarında mevcut binalar ile doğal yapılarda tüketilen enerjiler ve kaynakların karşılaştırılması

Eğitmen: And Akman

9 Aralık Cumartesi 9:00 – 17:30 arası

Tasarım Kütüphanesi Urla

 

Eğitim koşulları ve başvuru için:

http://yapibiyolojisi.org/egitim-2/temel-egitim