İZSU, Akarca Koyu iddialarına analiz sonuçları ile yanıt verdi:

“Arıtma suyumuz temiz”

İZSU Genel Müdürlüğü; Seferihisar Akarca Koyu’nda iki mavi bayrağın, atık su tesisinden arıtılmadan denize salınan evsel atıklar nedeniyle iptal edildiği yönündeki iddialara Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan analiz sonuçları ile yanıt verdi. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “3 Temmuz 2018 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce Akarca Plajı’ndan alınan deniz suyu numunesinin mikrobiyolojik analiz sonuçları da Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen kılavuz değerlerine uygundur” dedi.

Seferihisar Akarca Koyu’nda 3 Temmuz’da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce alınan deniz suyu numunesinin mikrobiyolojik analiz sonuçları Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen kılavuz değerlerde çıktı. Plajda mavi bayrakların iptaline, ilçedeki atık su tesisinden arıtılmadan denize salınan evsel atıkların neden olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Tesis çıkış suyu analizleri günlük olarak tesis laboratuarında yapılıyor ayrıca Çevre İl Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere düzenli periyotlarda numune alınarak İZSU’nun akredite laboratuarında tahlil ediliyor. Arıtma tesisimiz çevre mevzuatına uygun olarak işletilmektedir. Arıtma tesisi çıkış suyundan ve Kocaçay Deresi’nden aldığımız numunelerin bakteriyolojik analizleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygundur. Yağışlı günlerde alınan numuneler, dereler vasıtasıyla Akarca Koyu’na iletilen yağmur suyu içerisinde kirletici maddelerden kaynaklanan yüksek fekal koliform ve fekal streptekok değerine işaret etmektedir. Nitekim yağışsız dönemde, 22 Mayıs ve 3 Temmuz tarihlerinde yine aynı noktadan İl Halk Sağlığı ekiplerince numuneler alınmıştır. Her iki tarihte ölçülen değerler çok iyi kalitede yüzme suyuna işaret etmektedir” dedi.

Gerek arıtma tesisi çıkışından hem İZSU hem Çevre İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numuneler, gerekse yağışsız günlerde İZSU’nun dereden aldığı numunelerin analiz sonuçlarının standartlara uygun olduğunu ve kirlililik içermediğini hatırlatan yetkililer, şunları söyledi:

“Uluslararası Çevre Vakfı tarafından plajlar için belirlenen Mavi Bayrak Yüzme Suyu Kalite kriterlerine göre özellikle yağış dönemlerinde numune sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda yağış bitiminden üç gün sonra denizden tekrar numune alınması gerekmektedir. İl Halk Sağlığı personelleri yağışlı periyotların son gününde 8 Mayıs, 5 Haziran, 19 Haziran tarihlerinde numune almıştır. Numune alınan noktaların Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi çıkış noktası ile olan uzaklığı dikkate alındığında; mavi bayrağın kaldırılmasına yol açan hususların atık su arıtma tesisinden kaynaklanmadığı zaten görülmektedir. 21 Haziran Perşembe günü Vali Yardımcısı Sayın Cumhur Güven Taşbaşı başkanlığında yapılan Mavi Bayrak toplantısında Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nin çıkış suyu değerlerinin alıcı ortam standart değerlerine uygun olduğu, Akarca Koyu’nda tespit edilen kirliliğin arıtma tesisiyle ilgisinin bulunmadığı ve meteorolojik veriler kontrol edilerek numunelerin yağışlı günlerde alındığı belirlenmiştir. Toplantıda 19.06.2018 tarihinde alınan numune sonucuna göre değil, yağışların bitmesinden sonra numune alınarak bu numune sonucuna göre değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır. Nitekim 03.07.2018 tarihinde İl Halk Sağlık Müdürlüğü personellerince Akarca Plajından alınan deniz suyu numunesinin mikrobiyolojik analiz sonuçları da Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen kılavuz değerini sağlamaktadır. Yüzme ve Rekreasyon amacıyla kullanılan suların sağlaması gereken kalite kriterlerine göre toplam koliform 0 – 500, fekal koliform 0 – 100, fekal streptekok 1-100 değerlerinde olduğunda deniz suyunun ‘çok temiz’ olduğu anlamına gelmektedir. 3 Temmuz’da Akarca Plajı’ndan alınan numunelerde toplam koliform değeri 123, fekal koliform değeri 84, fekal streptekok değeri ise 0 olarak ölçülmüştür”.

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like