Yeni Trend, Köyde Kültür-Sanat Turizmi

Türkiye’de sanat turizmi­ne yönelik talebi artıran sanat ile ilgili faaliyetler sayesinde köy, çiftlik, kültür merkezi ve kamplar, turistik mekanlara dönüşmeye başladı. Sanat, turistleri motive edici güçte olduğu gibi sanatsal etkinlikler de destinasyonlar için en güçlü pa­zarlama aracı haline gelmekte. Bu kapsamda, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) çalışmasında, kültürel ve doğal de­ğerlere sahip illerde kültür turizminin canlandırılarak marka kültür kentlerinin oluşturulması öngörülmekteydi. Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007–2013)’nda ise, kültürel aks düzenleri ile uluslararası sanatsal etkinliklere ev sahip­liği yapabilecek ve katılımcılar ile izleyicilerin ihtiyaçları­nın karşılanmasına yönelik yapı ve tesisleri barındıran sanat köylerinin oluşturulması hedeflenmişti.

Bu doğrultuda ülkemizde turistlerle birlikte sanatçıları, yerel halkı, gönüllüleri, özel ve/veya kurumlar gibi paydaşları bir araya getiren kırsal alandaki sanat mekanları gittikçe ivme kazan­ıyor. Bu sanat merkezleri, yemyeşil doğa ve tarihi geçmişe ait kalıntılarla sanat için ilham verici olurken, turizm için vazgeçilmez bir atmosfer yaratıyor. Sanat turizmi kapsamında doğada olmanın ve sanat üretmenin keyfi, paylaşım etkinlikleri ile çoğal­tıyor. Doğa-sanat-yerel kültür-turizm etkileşimi birlikte yaşanıyor. Aynı zamanda sanat aktiviteleri ile turistleri buluşturan sanat köyü, akademi ve kampları yöre hakkında farkındalık yaratan çekici unsurlar haline geliyor. Böylece kırsal bölgelerin kalkınmasına büyük bir katkı sağla­nıyor. Kırsal kalkınmada, kırsal turizm ile sanat endeksli bir turizm türü birlikte gelişirken, sanat turizmi turizm po­litikalarının bir parçası haline gelmeye başlıyor.

Ülkemizde kırsal alanlarda turizm hareketliliğinin gerçekleştiği en iyi sanat merkezleri (köy, akademi ve kamp) uygulamalarından bazıları şunlar.

Adatepe Taş Mektep (Adatepe Taş Mektep Derneği) Ayvacık/Çanakkale

Art Blue Sanat ve Spor Kampı (Güner Güngör) Fethiye/ Muğla,

Ayvalık Müzik Akademisi (Prof. Filiz Ali) Ayvalık/Balıkesir

Cam Ocağı (Yılmaz Yalçınkaya Cam Ocağı Vakfı) Riva, Beykoz/ İstanbul

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü (Gülay Tezer ve Cenap Tezer) Ortakent/Bodrum/ Muğla

Doğada Oyun ve Sanat Kampı PastoralVadi,Fethiye/ Muğla

Gala Sanat Kampı (S.S.Gala Küçük Sanat Kooperatifi) Enez/Edirne

Gümüşlük Akademisi (Gümüşlük Akademisi Vakfı) Gümüşlük, Bodrum/ Muğla

İzmir Kültür Sanat ve Spor Kampı (Sanart Kültür Sanat Merkezi) Eski Foça/İzmir

Kaçkar Doğa, İnsan ve Sanat Kampı (Türkü Turizm Seyahat Acentası) Çamlıhemşin/ Rize

Kaş Eko Sanat Çiftliği (Aydın Çukurova) Kaş/ Antalya

Kayaköy Sanat Kampı (Ekiz Ailesi) Kayaköy, Fethiye/ Muğla

Ritim ve Dans Kampı (Galata Ritimhanesi) Güre, Edremit/ Balıkesir

Sonsuz Şükran Köyü (Sonsuz Şükran Köyü Derneği) Çavuş, Hüyük/ Konya

Olimpos Sinema Yaz Okulu (Sinematek) Olimpos/ Antalya

Uluslararası Kapadokya Sanat Kampı (Karlık Evi Butik Otel) Uçhisar/Nevşehir

Uluslararası Marmaris Akademisi (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı) Turunç, Marmaris/ Muğla

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like