Ahmet Adnan Saygun’da “Melankoli” Sergisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, geçtiğimiz Haziran ayında “Melankoli” konulu sergiye ev sahipliği yaptı. Serginin küratörü Gökçen Ergür çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Bu çalışmalar bağımsız bir sanat kollektifi sergisinden çok, DEÜ GS Enstitüsünde Lisans Üstü programlarının değişik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ders kapsamında “Melankoli” kavramı çerçevesinde ürettikleri bireysel ve grup çalışmalarının seçimiyle ortaya çıkmış işlerden meydana gelmiştir. Sergi alanının etüt edilmesi ve sunum tekniklerinin araştırıldığı bir süreç yaşanmı İzleyici yoğunluğu göz önüne alındığında artık İzmir’de bu türden sergileri izleyen bir kitlenin varlığından söz edilebileceği görülmektedir. Tek tek işlerden bahsetmeyi gerekli görmüyorum aslında. Bizi daha çok serginin bileşenleri ve ortaya çıkış süreci ilgilendiriyor. Bu bir deney sergisi tabii ki de ama öte yandan katılımcıların düzeyi açısından da belirli bir ciddiyeti var. İzmir sanat ortamına katkısı su götürmez ayrıca genç sanatçıları İzmir sanat izleyicisine tanıtan onları yaşadıkları kentte üretmek ve sergi yapmak konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan bir sergiydi.

Yas ve Melankoli

“Yas ve Melankoli Makalesinde Freud, “Yas, sevilen bir insanın ya da ülke, özgürlük, ideal gibi bazı soyut kavramların kaybına gösterilen tepkidir. Öte yandan melankolide “nesne gerçekten ölmemiş olabilir ancak bir sevgi nesnesi olarak kaybedilmiştir yine de diğer vakalarda kişi, bu tür bir kaybın yaşandığına dair inancı sürdürmekte haklı olduğunu düşünür ama yitirilenin ne olduğunu açıkça göremez. Bu durum, melankolinin, yasın aksine, bilinçten ayrılan bir nesne kaybı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bir diğer deyişle, kayıp, iki farklı tepkinin ortasında durur, ancak ilkinde bu bilinçli ve yerleştirilebilir bir şeydir, oysa ikincisinde yitim karşısında yaşanan derin his ve acı, bilinçsizdir. Bir kayıp yaşanmıştır ancak aslında kaybolanın kim olduğu ya da ne olduğu belirsizdir.”
Acaba sanat, bu içselleşmiş bilinçsizlik ve belirsizlikten kurtulmak için aracı olabilir mi?
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü öğrencileri, her bir yapıtta bir yandan işledikleri birbirinden bağımsız temalardaki kendi bakış açılarını sunarken, diğer yandan kolektif bir birliktelik talebiyle izleyiciyi yukarıda sorulan soru kapsamında düşünmeye davet ediyor. Melankoli kavramı üzerinde durmak, belki bizi kaybettiklerimizi bulmaktan öteye onları nasıl, ne zaman ve nerede kaybettiğimizle yüzleşmeye götürebilir.

Melankoli Sergisi’nde eserleri olan sanatçılar:

Nazım Arslan, Semi Arslan, Levent Ayata, Özlem Bayrak Begtaş, Markus Berger, Yusuf Bulut, Melis Cantürk, Caner Çoban, Ertaç Er, Saygın Ereren, Ecem İleri, Ali Kanal, Savaş Karabacak, Yusuf Can Kulak, Fatih Özdemir, İdil Somalı, Makbule Şanlı Yaşa, Nuran Tosun, Mehmet Ali Zeren

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like