İzmir’in turizm alanları ortak değerimizdir

–  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bugün İzmir’de bir araya geldi. İzmir’in yeni turizm hedeflerinin ele alındığı buluşmada Çeşme Yarımadası ve tarihi İzmir başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün İzmir’de bir araya geldi. Görüşmede turizm projelerinin yerel ve merkezi yönetimin ortak anlayışıyla ilerlemesi konusunda mutabakata varıldı. Toplantıda, turizm projelerinin yerel ve merkezi yönetimin ortak anlayışıyla ilerlemesi gerektiğine ve kent vizyonunda fikir birliğinin önemine vurgu yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temel hedefinin kentin refahını artırmak ve bu refahın adil paylaşımını sağlamak olduğunu ifade eden Tunç Soyer, bu stratejinin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Soyer, görüşmede şunları ifade etti: “İzmir’in turizm stratejisi ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlandı. Bu yeni strateji, kent merkezinin İzmir’in öncelikli turizm odağı olması gerektiğini net olarak ortaya koymuştur. Benzersiz tarihi değerleri nedeniyle İzmir’in turizmdeki asıl rekabet gücü tarihten ve bununla bağlantılı şehir içi turizmden gelmektedir. Yatırımların merkezde yapılması halinde, düşük maliyetli projelerle İzmir turizmini kısa sürede dört kat büyütmek mümkündür. Belediyemiz ve Bakanlığımız bu stratejinin uygulanması için birlikte çalışmalıdır.”

Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Yeni Çeşme Projesi ortaya konmadan önce Bakanlar Kurulu kararıyla Çeşme’de 11 farklı bölgede toplam 7477 hektarlık alan turizm merkezi ilan edildi. Bu kapsamda Alaçatı Turizm Merkezi ve Şifne Turizm Merkezi’nin 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onandı. Bu bölgede onaylanan imar planı 416 hektar olup onaylanmış alanların sadece yüzde 28’i kullanılmıştır. Çeşme turizmini geliştirmek için bu alanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önceliği olmalıdır.

Çeşme Yarımadası su fakiri bir bölgedir. Bölgedeki su kullanım ihtiyacının 2050’ye kadar yaklaşık iki kat artacağı öngörülüyor. İZSU’nun Çeşme İçme Suyu Master Planı, bu büyüyen talebi karşılamak üzere deniz suyundan içme suyu temini dahil pek çok yatırım içeriyor. Bölgedeki turizm yatırımları planlanırken projeyle ilişkili nüfus artışı, yapılaşma ve golf sahaları gibi aşırı su tüketen arazi kullanım biçimleri bölgenin içme ve kullanım suyu master planında öngörülmelidir.

Yapılaşması öngörülen alan Çeşme ilçesinin en önemli su toplama havzalarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı’nın koruma alanlarında yer alıyor. Projenin otoyolun güneyinde kalan yayılım aksı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018’de Nitelikli Doğa Koruma Alanı olarak tescillenmiş ve bakanlığın resmi kaynaklarına göre bu bölgede yapılaşma yasaktır. Turizm projesinin geliştirme süreci alanın bu yasal özellikleri esas alarak yapılmadır.”

Toplantı sonrasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer basına bir açıklama yaptı. “Bugün yoğun bir gün oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Turizm Merkezi-Çeşme etabını detaylı şekilde değerlendirirdik. Proje daha fikir aşamasında. Arazi tespit ve alan çalışmaları yapılıyor. Çok faydalı bir toplantı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de turizm alanında yaptığı çalışmaların, projelerin uygulanabilecek kısımlarını proje içine dâhil edeceğiz” diyen Ersoy, “Bu, siyaset üstü bir proje. İzmir, Ege ve Türkiye için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin görüşlerini alarak, ortak paydada buluşarak el birliğiyle projeyi hazırlayacağız” şeklin de konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada, “Güzel bir buluşma oldu. Projeyi dinledik. Birlikte çalışma iradesi bizim için her şeyden daha önemli. Başından beri kent vizyon ortaklığımız var. TÜRSAB, İzmir Ticaret Odası da bu yapının içinde. Şehir merkezinde düşündüğümüz ve ortak hazırladığımız projeyi de bakanımıza arz edeceğiz.”

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like