Balık yetiştiriciliğine yeni bir besin kaynağı kazandırılacak

Siyah Asker Sineği kuru larvalarının balık yetiştiriciliğinde kullanımı

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi ile EÜ Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAYMER) iş birliğinde araştırma protokolü çerçevesinde, Entosektör Organik Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetleri Danışmanlık firması işbirliği ile Siyah Asker Sineği kuru larvalarının balık yetiştiriciliğinde kullanımı üzerine önemli bir çalışma başlatıldı. EÜ Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yıldırım Korkut ve Dr. Öğretim Üyesi Kutsal Gamsız tarafından hazırlanan  “Çipura Yavrularının Yemlerinde Balık Unu Yerine Kara Asker Sineği Ununun Farklı Oranlarda Kullanılması ile Oluşturulacak Yemlerle Beslenmelerinin Gelişim Performansları Üzerine Etkileri” isimli proje ile balık yemlerinde yoğun olarak kullanılan balık unu yerine Siyah Asker Sineği larva ununun kullanımı ve balıkların gelişimi üzerine etkileri inceleniyor. Proje ile sınırlı bir kaynak olan balık unu yerine Siyah Asker Sineği ununun kullanılabilirliğinin araştırılarak, hem üretim maliyetinin düşürülmesini hem de ekosistem temelli sürdürülebilir yetiştiriciliğin sağlanması hedefleniyor.

Ege Üniversitesinde birimler arası gerçekleştirilen multidisipliner çalışmalarla önemli projeler elde ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “EGEHAYMER ve Su Ürünleri Fakültemizin gerçekleştirdiği bu ortak çalışma ile kaynağı sınırlı olan balık unu yerine Siyah Asker Sineği larvalarının besin olarak kullanılması araştırılıyor. Hocalarımız, besin değeri yüksek ve daha az maliyetli olan bu kaynağı balık yetiştiriciliğine kazandırma çabasındalar. Çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

“Daha sürdürülebilir bir üretim yapılmasını sağlayacak”

Prof. Dr. Ali Yıldırım Korkut, “Son yıllarda büyük bir sorun haline gelen nüfus artışı ve gıda kaynaklarının azalması tüm insanları endişeye itiyor. Mevcut tarım alanlarının artırılması bir yana bu alanların devamlı kaybedilmesi, sucul alanlardan avcılık yolu ile elde edilen balık stoklarının gün geçtikçe azalması günümüzde insanları yeni gıda kaynakları aramaya yönlendiriyor. Sucul alanlarda yapılan su ürünleri yetiştiriciliği bu yüzden en önemli gıda kaynağı haline geliyor. Siyah Asker Sinekleri, yenilebilir böcekler içinde son yıllarda en çok önem kazanan türler arasında.  Siyah Asker Sinekleri ergin dönemde, vücutlarındaki rezervleri kullanarak hayatlarını sürdürüyor. Fonksiyonel bir ağza, sindirim sistemine ve herhangi bir iğne yapısına sahip değildirler. Bu nedenle diğer canlıları ısırma ve herhangi bir hastalık bulaştırma riski taşımıyorlar. Hayat döngülerinin uygun sıcaklıklar altında 5-6 haftada tamamlanması, beslenmelerinde gıda atıklarının kullanılması, küçük alanlarda yüksek verim alınması, bu türün hem geri dönüşümde kullanılmasını hem de sağlıklı ve yüksek besin içerikli bir ürün üretilmesini sağlıyor. Bu değerli kaynağın hayvan yetiştiriciliğinde kullanılması, daha düşük maliyete, sürdürülebilir bir üretim yapılmasını sağlayacak” dedi.

Üniversite içi bölüm ve birimlerin iş birliğinin geliştirilmesi, araştırma altyapısının arttırılması ve iş birliği kapsamındaki çalışmaların etkin şekilde yürütülerek süreklilik kazandırılması amacına yönelik olarak, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile EGEHAYMER arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında araştırma merkezinde iki adet su ürünleri araştırma ve uygulama odası bulunuyor.  Bu odalar ayrı ayrı olmak üzere 125 litre kapasiteli 9 adet polyester tanktan ve 20 litre hacimli 18 adet akvaryumdan oluşan tamamen kapalı devre su sistemine sahip. Birim, bu alanda ruhsatlandırılmış ve ülkemizdeki ilk yapıyı oluşturuyor. Birimde son 6 ay içerisinde levrek, lahos ve çipura balıkları üzerinde farklı yem kompozisyonlarının denendiği çalışmalar gerçekleştiriliyor. Halen levrek balıkları ile doktora tez çalışması sürdürülen sistem özel sektör çalışmalarına da destek veriyor.

0 Shares:
Bir cevap yazın
You May Also Like