Bölgemizde dünya standartlarında bir çocuk hastanesi var

Dokuz Eylül Üniversitesi  Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi tüm bölümleri ile hizmete girdi. Dünya standartlarında hizmet veren hastane önemli araştırmalara imza atıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında hizmete giren çocuk hastanesi ile ilgili detaylı bilgiyi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören’den aldık. Hale Ören oldukça modern koşullarla hizmet veren çocuk hastanesini, şöyle anlattı:

Çocuk hastalara yaklaşım multidisipliner çalışmayı ve iyi bir organizasyonu gerektirmektedir. Çocukla ilgilenen bölümlerin fiziki olarak aynı mekân altında toplanması, bu multidisipliner yaklaşıma büyük katkı sağlamaktadır. Yurt dışındaki örneklerine bakıldığında büyük hastanelerin aynı kampus içinde ayrı çocuk hastaneleri inşa ettikleri ve çocukla ilgilenen bu bölümleri bir araya topladıkları görülmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi’nde şu anda var olan yapılanmada Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 32 öğretim üyesi, 19 yan dal uzmanlık öğrencisi, 44 tıpta uzmanlık öğrencisi çalışmakta, 14 Bilim Dalı eğitim ve hizmet vermekte, dünya literatürüne önemli araştırmalarla katkıda bulunmaktadırlar.

DEÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2012 yılında yaklaşık 160.000 çocuk hastanın polikliniklerde takip ve tedavisi yapıldı.

Hasta yoğunluğu açısından değerlendirildiğinde hastanemize başvuran hasta sayısı yıllar içinde sürekli olarak artma eğilimi göstermektedir; DEÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2012 yılında yaklaşık 160.000 çocuk hastanın polikliniklerde takip ve tedavisinin yapıldığı dikkati çekmektedir.

2012 yılında tüm Çocuk Bilim Dalları’nın Çocuk Hastanesi’ne taşınması tamamlandı ve poliklinikler modern koşullarda çalışmaya başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi, Nevvar-Salih İşgören Vakfı tarafından yaptırılmış, Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve ekibinin de destekleriyle 2011 yılında yapımı tamamlanmıştır. 2 Nisan 2012 tarihinde tüm Çocuk Bilim Dalları Çocuk Hastanesi’ne taşınmış ve poliklinikler modern koşullarda çalışmaya başlamıştır. Her bir bilim dalında ikişer poliklinik, arşiv odası, öğretim üyesi ve uzman odaları, toplantı odası ve aile eğitim odaları mevcuttur.

Beş kattan oluşan bina yaklaşık 10.000/m² alanı kaplamaktadır. İlk üç katta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Bilim Dalları ve Poliklinikleri, 4. ve 5. katlarda yataklı servisler yer almaktadır.

A. Poliklinikler:

▶ Zemin katta Çocuk Acil, Çocuk Hematoloji ve Çocuk Onkoloji (günlük kemoterapi ve transfüzyon ünitesi dahil), Genel Pediatri ve Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Poliklinikleri

▶ Birinci katta Çocuk Nefroloji (hemodiyaliz, periton diyalizi, cerrahi müdahale ve biyopsi üniteleri dahil), Çocuk Endokrin, Çocuk Nöroloji (EEG ünitesi dâhil), Çocuk Gastroenteroloji (endoskopi ünitesi dahil) ve Çocuk Romatoloji Poliklinikleri

▶ İkinci katta Çocuk İmmunolojisi ve Allerjisi (laboratuvarlar dahil), Çocuk Genetik (laboratuvarlar dâhil), Çocuk Kardiyoloji (EKO, EKG üniteleri dâhil), Yenidoğan ve Sosyal Pediatri (aşı uygulama dâhil) Poliklinikleri

B. Servisler:

▶  Üçüncü katta süt çocuğu, adolesan, tetkik ve infeksiyon hastalıkları servisi

▶ Dördüncü katta 1. ve 2. düzey yenidoğan servisi ve Hematoloji-Onkoloji servisi bulunmaktadır.

Yeni hastanede odalar çoğunlukla iki kişilik; her odada tuvalet ve duş var.

Hastanenin alt katında yer alan Çocuk Acil, daha ideal şartlarda hizmet ve eğitim verebilecek şekilde düzenlenmiş ve bu ünitenin Radyoloji Ünitesi tamamlanır tamamlanmaz yeni yerine taşınması planlanmıştır. Yataklı servislerin de kısa sürede taşınması ve hizmete açılması beklenmektedir. Yeni hastanede odalar çoğunlukla iki kişiliktir; her odada tuvalet ve duş vardır. Havalandırma ve klimatizasyon yeterli olarak sağlanmıştır. Yenidoğan servisi ayrı bir katta yer almaktadır; mevcut prematüre yoğun bakım servisine 10 kuvözlük ek bir ikinci düzey yenidoğan yoğun bakım servisi ilave olacaktır. Ayrı bir serviste, ideal şartlarda kanserli çocuklar tedavi edilebilecektir. Yine gündüz kemoterapi ünitesi üç yataktan yedi yatağa çıkarılmıştır. Merkez bina ile tüp geçit bağlantısı gerçekleştirilmiş, hastaların tüp geçit ile merkez binaya geçişleri sağlanmıştır.

Modern bir çocuk hastanesine kavuşmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Nevvar-Salih İşgören ailesini minnetle anıyoruz.

Prof. Dr. Hale Ören

Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Çocuk Sağl.

ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

 

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like