EGİKAD Başkanı Antitoros: “Kız çocuklarını okutmak en temel görevimiz olmalı”

Türkiye’de kadın istihdam oranının yüzde 27,5’da kalmasını eleştiren Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Nilhan Antitoros, ülkemizdeki kadın sorunlarının temeli olarak kadınların eğitimden yoksun bırakılmasını ve  buna bağlı olarak da ekonomik özgürlüğe sahip olmamalarını gerekçe gösterdi.

Okuyan kadın, çalışan kadın

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinde eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16,1, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26,6, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32,7, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 40,8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,6 oldu.

Bu rakamların ışığında kız çocuklarının okula gönderilmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, “Ülkemizde kadına yönelik şiddetten cinsel istismara, tecavüze kadar kadınlarımızın bir çok sorunu mevcut. Bu ülkede kadın sorununu çözmek istiyorsak işe temelden, yani kız çocuklarının eğitim almasından başlamamız, kız çocuklarını okuldan uzak tutan zihniyetle mücadele ederek yol almamız gerekiyor” dedi.

Avrupa Birliği yüzde 60, Türkiye yüzde 27,5

AB üyesi ülkelerde kadın istihdamı yüzde 60 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 27,5’da kalmasını kabul edilemez bulduklarını ifade eden Antitoros, “TÜİK verilerine göre 2015 yılında yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirleri 29 bin 238 TL iken, lise mezunu kadın çalışanların yıllık ortalama gelirleri 16 bin 124 TL oldu. Ancak bir okul bitirmeyen kadın çalışanların yıllık gelirleri 8 bin 528 lira da kaldı. Ekonomik özgürlük kadınların kurtuluşudur, bunun yolu da eğitimden geçiyor” diye konuştu.

Her 10 kadından 4’ü yaşadığı çevrede kendini güvensiz hissediyor

2016 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hisseden kadınların oranının yüzde 37 olmasının da önemli bir veri olduğunu belirten Nilhan Antitoros, “Gelecek nesillere kadınların hem gece hem gündüz, hem sokakta hem de evlerinde kendilerini güvende hissedecekleri bir ülke bırakmak hepimizin boynunun borcu, kız çocuklarını okutalım, kadınları daha çok iş yaşamına katalım” dedi.

 

 

 

 

 

 

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like