Urla “Dünya Forumu” gündeminde…

Urla “Dünya Forumu” gündeminde…

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCGL) ile Fas’ın Şafşavan Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, UN HABİTAT, UNESCO, CERM, ICLEI, ORU-FOGOR, OECD, UNFAO, SMART SOCIAL MEDIA gibi dünya örgütlerinin de katılımıyla gerçekleşen 1. Aracı Şehirler Dünya Forumu’nda Urla anlatıldı. Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla’nın tarihi, doğal ve ekonomik zenginliklerini anlattığı forumda, Mart ayında yapılan çalıştay ile ortaya çıkarılan “Urla’nın 2030 yılı vizyonunu” da dünya kentlerinden gelen yerel yöneticilerle paylaştı. Nüfusu 50 bin ile 500 bin arasında olan ve dünyanın sağlıklı gelişiminde önem verilen kentler “Aracı Kentler” olarak adlandırılıyor. Urla’nın da arasında olduğu aracı kentler toplantısında Türkiye’den Nevşehir ili temsilcileri de katıldı.

Marka kent Urla’nın vizyonu belirlenmişti..

Fas’ta yapılan toplantıdan önce 15-18 Mart arasında Urla’da yapılan “Aracı Kentler Çalıştayı’nda” “Marka Kent Urla” nın gelecek vizyonu belirlenmişti. UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussidhoum’un koordinatörlüğünde yapılan toplantılarda STK’lar ve kentteki diğer kurum kuruluş temsilcileri, alanlarında uzman olan kişilerce Urla’nın gelecekte nasıl bir kent olması tartışmaları ile sonuç raporu oluşturuldu, haritalandırıldı. Bu toplantıdan sonra Aracı Şehir çalışmalarına Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi perspektifinden yaklaşan UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz, MEWA Bölgesi’nde yaklaşık 500’ün üzerinde aracı şehir olduğu bilgisini katılımcılar ile paylaştı. Özellikle markalaşma çalışmaları, İzmir merkezine göre konumu ve ideal kent ölçeği ile nüfus oranı göz önüne alındığında Urla’nın bölgedeki en önemli aracı şehirlerden biri olduğunu ifade etti. Çalıştayın ilk iki gününde Urla Belediyesi çalışanları ve diğer paydaşlar ile birlikte belediye faaliyetleri ekonomik, sosyal, kültürel, beşeri ve çevresel olmak üzere beş farklı başlık altında toplanarak her bir faaliyet, farklı renklerde Urla haritası üzerinde işaretlendi. 2030 yılına kadar BM gündeminde bulunan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile bağlantısı kuruldu. Çalıştay da Urla sakinlerinin, yaşadıkları kente dair 2030 yılında görmeyi arzu ettikleri ideal kent yapısına yönelik paylaşımları ile son buldu.

UCLG Dünya Teşkilatı bünyesindeki Dünya Aracı Şehirler Forumu, iki yılda bir düzenleyeceği toplantılar ile dünya üzerindeki tüm aracı şehirleri bir araya getirmeyi hedefliyor. İdeal kent ölçeği ve kırsal alanlar ile büyükşehirler arasında kurduğu bağlantı ile ön plana çıkan ve giderek artan sayıda nüfusa ev sahipliği yapan aracı şehirlerin bu sayede, ihtiyaçları ve perspektifleri doğrultusunda kendi gündemlerini oluşturmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, bir danışma ve politika geliştirme merkezi olarak çalışan Forum kapsamında aracı şehirler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Yeni Kentsel Gündem başta olmak üzere küresel gündemlerin uygulanabilirliğinde ideal yerler olarak göze çarpıyor.
5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek forumda küresel çevre gündemleri, vatandaş katılımı, yerel kalkınma stratejileri, adil bir bölgesel düzen sağlama ve aracı şehirlerde refah kültürü olmak üzere pek çok tematik alanda katılımcıları bir araya getirecek.
Şafşavan Belediyesi’nin meclis salonunda gerçekleşen forumun ilk gününde iklim değişikliği ve enerji için harekete geç sloganıyla 2008 yılında harekete geçen Belediye Başkanları sözleşmesi oluşumunun konusu olan iklim değişikliği konuşuldu.
Belediye Başkanları sözleşmesiyle güçlerini birleştiren belediyeler iklim değişikliğine karşı güçlerini birleştirerek 2050 vizyonu için karbon salınımını %40 azaltmayı hedefliyor. Aracı şehirler olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğine karşı planlama, politika oluşturma ve icraat konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ekolojik yaşam geleceğimiz..

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla’nın mevcut durumunu tanıtım fimleri ve dokümanlar ile Dünya Forumu’na sundu. UCLG’nin geçmiş dönem genel sekreteri Josep Roig’in moderatörlüğünde ORU – Fogar Başkanı Abdessamad Sekkal ve Birleşmiş Milletler Proje Biriminden Erica Puspa ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında aracı şehirlerin daha iyi bir yaşam sağlaması tartışmasında Başkan Sibel Uyar,
Urla’nın ekolojik yaşama saygılı bir kent olması vizyonunu katılımcılarla paylaştı, “Bu konuda uluslar arası örgütlerle etkili bir çalışma yapmamız kaçınılmaz. Bu anlayışın sağlam bir temele oturmasının en önemli unsuru üretime dayalı bir toplum bilinci yaratmaktır. Ekolojik hayata uyum sağlama konusunda doğru uygulamalar yapabilmek için güvenilir datalara ihtiyacımız var. Urla olarak yerelden küresele giden çalışmaları önemsiyoruz. Tüketim toplumundan üretim toplumuna geçerken öz kimliğimizi koruyarak, kendi bilgi, beceri ve yeteneklerimizle değerlerimizi geliştirmeliyiz. Çevreye duyarlı bir yaşam için kırsalın yapısını bozmadan ve koruyarak refahı sağlayabiliriz.”
Toplantıda Başkan Sibel Uyar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Planı doğrultusunda bir İzmir Modeli oluşumunu da anlattı. Bu çerçevede Urla’nın öz değerlerinin korunduğunu vurgulayan Başkan Uyar,”Kentimiz için ön plana çıkan gastronomi turizmini önemsiyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımıza, sivil toplum kuruluşlarını, meclis üyelerimiz ve halkımız da katılarak aidiyet duygusu artırılıyor” diye konuştu.
Dünya Forumu’nda öne çıkan konulardan birisi de iklim değişiklikleri oldu. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bir aracı şehri olarak iklim değişikliği sorunları mücadelenin yerel kaynaklarla yapılmasının mümkün olmadığının altını çizdi, “Bizler iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve bunu sürdürüyoruz. Şehirlerin kurumsal yapısı için iklim değişikliği ile mücadele için çok önemli. Bu konuda ekonomik desteği ve uzman personel desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Şafşavan Belediyesi ile kardeş imzası..

Dünya Aracı Kentler Forumu’na ev sahipliği yapan Şafşavan Belediyesi ile Urla Belediyesi kardeş şehir oldu. Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefiani ile Başkan Sibel Uyar, imzaladığı protokol ile iki kent arasında iletişimi artıracaklar. Protokol ile belediyeler arasındaki bağlar güçlendirilecet, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunulacak. İki kent yaşayanları arasındaki ilişkilerin de güçlendirilmesini amaçlaşan protkol ile özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel kurallar belirleyici olacak.

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like