Teminat mektubu yerine geçen kefalet sigortası yaygınlaşıyor!

Kamu ihalelerinde de kullanılabilen kefalet sigortası teminat mektubu ile eş değer durumda.

Kefalet Sigortası özellikle Kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif yaratmak, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlamak üzere reel sektörün elini rahatlatmak adına özel sektöre önemli bir enstrüman kazandırdı.

Türkiye’de bir ilk olarak firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar.

Kefalet Sigortası Nedir?

05 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkân tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa kamu ihalelerinde kullanılmak üzere kefalet senetleri düzenlenmeye başladı.

Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır.

Kefalet senedi nasıl alınır?

Teminat senedi almak isteyen şirketler, Yetkili Acente üzerinden kefalet sigortası başvurusunu yapabilir.

Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket gerekli bilgiler ile birlikte hesap özetleri, bilanço vb. olmak üzere şirketine ait finansal dokümanlarıyetkili acenteile paylaşarak başvurusunu yapabilir.

Finansal incelemelerden sonra Sigorta şirketi varsa taleplerini ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenler.

Sigorta şirketi talebi onayladıktan sonra, lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.

Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse, lehdarın talebi üzerine Sigorta şirketi devreye girer.

Kefalet sigortası türleri nelerdir?

Kefalet sigortası türlerini 5 ana başlık üzerinde toplayabiliriz. 

1. İhale Geçici Teminatı
İhalenin tamamlanması öncesinde amirin ihaleden ayrılması, sunması gereken teminatları sunmaması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi gibi risklere karşı düzenlenen kefalet sigortası türüdür. 

2.Performans Teminatı
İşin şartlarının sözleşmede belirtilen şekillerde yerine getirilmemesi durumuna karşı düzenlenen kefalet sigortası türüdür. 

3.İmalat – Bakım – Onarım 
Makina üretimi, mühendislikya da inşaat yapımı gibi iş tesliminden sonra işin performansının değerlendirilebildiği durumlarda, iş tesliminden beli bir süre sonra işçilikten kaynaklanan kusur ve zararlara karşı oluşturulan kefalet sigortası türüdür. 

4.Sözleşme Teminatı 
Sorumlunun sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını sözleşmedeki şekilde yerine getirmemesi riskine karşı oluşturulan kefalet sigortası türüdür. 

5.Mahkeme ve Gümrük Teminatı 
Mahkemelerin, vergidairelerinin, gümrük idarelerinin taraf olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, malın gümrükten çekilmesi veya malın gümrüklenmesinden kaynaklanabilecek hatalar nedeniyle kamu kuruluşlarının alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet sigortası türüdür. En çok imalat, inşaat, enerji ve hizmet sektörlerinde kullanılan teminat mektupları yerlerine geçen kefalet sigortası bankaların üzerinde ki kredi yükünü hafifletiyor. Tüm dünyada uzun yıllardır var olan kefalet sigortası yurtdışı projelerde de kolaylıkla kullanılabiliyor.

0 Shares:
Bir cevap yazın
You May Also Like