Helen Doron Erken İngilizce Öğretimi Hızla Yaygınlaşıyor

EXPO’lar, küresel çapta bilgi birikimini daha yaşanılır bir dünya için bir araya getiren organizasyonlardır. Ürünlerden çok fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler sergilenmektedir. Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olan EXPO, başka bir deyişle “Dünya Sergisi”, beş yılda bir düzenlenmekte ve altı ay sürmektedir.

 

Alan Özellikleri ve Avantajları

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE)’nun en önemli kriterlerden biri “EXPO’ların Kentin Kalbinde olması” gerekliliğidir. Bu açıdan EXPO 2020 İzmir için İnciraltı bölgesinin yapılandırılması planlanmıştır.

Kentsel dönüşüm faaliyetleri doğrultusunda, EXPO ruhuna uygun, ileri teknolojinin kullanıldığı, modern, insanlarla bütünleşen ve rahat bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.

İzmir’in tarihten gelen zenginliği ve deneyimi ile denizin yeşille iç içe olduğu bir kıyı olan İnciraltı’nda, EXPO’nun düzenleneceği alanın mimari yapısı, tarihi köklerinden beslenerek planlanacaktır.

Bu bölge, EXPO sonrası da çeşitli faaliyetlere ve gelişmelere açık olacağı için EXPO ruhuna en mükemmel şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Tema

SAĞLIK! İNSANLIĞIN EN DEĞERLİ VARLIĞI!

 

“Daha İyi Bir Dünya için Yeni Yollar / Herkes için Sağlık”

İnsanlığın başlangıcından beri tüm ulusların en önemli hedeflerinden biri toplumun sağlık seviyesini yükseltmektir. EXPO 2020 İzmir’in teması, yalnızca bireyin vücut ve ruh sağlığı ile sınırlı olmayıp toplum ve çevre sağlığını da içerecek en geniş anlamıyla kullanılmaktadır.

Kuşkusuz sağlık, evrensel ve herkesi kapsayan bir konudur. Bu sebeple İzmir EXPO 2020 adaylığı için“Daha iyi bir dünya için yeni yollar / Herkes için sağlık” temasını seçmiştir.

100’den fazla ülkeden beklenen on milyonlarca ziyaretçi sayesinde EXPO 2020 yeni teknolojiler dâhil olmak üzere her yönüyle daha sağlıklı bir yaşam için ideal bir platform oluşturacaktır. Bu sayede yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi edinmek, ortaklıklar oluşturmak ve tüm paydaşlarla evrensel anlamda bir bilgi paylaşımına girmek mümkün olacaktır.

İzmir daima kültürleri ve uygarlıkları birleştiren bir şehir oldu. Şimdi de dünyayı tek bir hedef için birleştirmeye hazır.

BIE Hakkında

TÜM DÜNYA BİR ARAYA GELİYOR, TEK BİR ÜLKE OLUŞUYOR!

BIE (Uluslararası Sergiler Bürosu) EXPO organizasyonlarının takvimini, adaylık ve seçim süreçlerini, düzenlenmesini denetlemekle sorumlu hükümetler arası bir kuruluştur.

BIE, EXPO organizatörlerinin ve katılımcıların hak ve sorumluluklarını belirleyen ve Paris’te 1928 yılında imzalanan uluslararası sözleşme ile kurulmuş bir organizasyondur. BIE’nin rolü, bu sözleşmenin uygulanmasını gözetmek ve güvence altına almaktır.

BIE üyesi olan 160 ülke, en az bir delege ile temsil edilmektedir. Türkiye’nin BIE Baş Delegesi Büyükelçi  N. Murat ERSAVCI olup, kendisi aynı zamanda BIE Usül Komitesi Başkanı ve BIE Başkan Yardımcısı’dır.

EXPO Hakkında

TÜM DÜNYA EL ELE VERİYOR, İNSANLIĞIN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR!

EXPO’lar, küresel çapta bilgi birikimini daha yaşanılır bir dünya için bir araya getiren organizasyonlardır.

Ürünlerden çok fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler sergilenmektedir.

Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olan EXPO, başka bir deyişle “Dünya Sergisi”, beş yılda bir düzenlenmekte ve altı ay sürmektedir. Katılımcıları arasında devletler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve şirketler yer almaktadır. EXPO’nun en önemli özelliklerinden biri, temasıdır. Geniş bir kapsama sahip olan temaların, tüm insanlığı ilgilendirmesi ve evrensel nitelikte olması gerekmektedir. EXPO, ev sahibi kentlerde kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmaktadır. EXPO alanının büyüklüğü sınırsızdır ve katılımcılar kendi pavyonlarını inşa edebilmektedir.

EXPO, Dünya Sergileri’nin organizasyonu ile ilgili düzenlemeler, merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından  yürütülmektedir. 2012 yılı itibariyle BIE’ye kayıtlı üye ülke sayısı 160’tır.

160 yıldır düzenlenen EXPO’lar, yapıldığı kentleri marka haline getirmiş ve daha yaşanır kılmışlardır.

İlk Dünya Sergisi, 1851’de Londra’da yapılmış ve büyük başarı kazanmıştır.

Telefon ilk kez 1876 yılında Philadelphia EXPO’sunda; mikrofon ilk kez 1878 yılında Paris EXPO’sunda; fax makinesi ilk kez 1904 yılında Saint-Louis EXPO’sunda ve televizyon ilk kez 1939 New York EXPO’sunda sergilenmiştir.

EXPO, 2010’da Şanghay’da (Çin Halk Cumhuriyeti) 5,28 km2’lik bir alanda düzenlenmiş ve toplam 73 milyon ziyaretçi çekmiştir.

2015’teyse EXPO’nun ev sahipliğini Milano (İtalya) yapacaktır.

EXPO’nun Kazandırdıkları

KARARLIYIZ, İSTEKLİYİZ, HAZIRIZ!

 

  • EXPO kazanılırsa öncelikle İzmir’i alt yapı yatırımlarında yıllarca ileriye taşıyacaktır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023 yılında bitirilmesi hedeflenen pek çok proje EXPO’ya hazırlanabilmek için çok daha erken bitirilecektir.
  • EXPO sürecinde yapılacak yatırımlar, yaratılacak yeni istihdam olanakları kentin ekonomik gücünü artıracak ve Gayri Safi Milli Hasıla’daki payını büyüterek ülke refah düzeyini önemli ölçüde yükseltecektir.
  • Milyonlarca ziyaretçiyi İzmir’e getirebilmek ve İzmir’e gelenlerin başka kentleri ziyaret etmelerini sağlayabilmek için İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul, İzmir-Antalya, İzmir-Konya gibi yüksek hızlı tren projeleri, kruvaziyer limanları, metro, tramvay, körfez vapurları gibi kent içi ulaşımı kolaylaştıracak alt yapı sistemlerinin yapımı EXPO 2020 adaylığıyla daha da hız kazanacaktır. Böylece İzmir halkının yaşam kalitesi yükselecek, gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartları yakalanacaktır.
  • İzmir EXPO ev sahibi kent olarak bir “Dünya Kenti”ne dönüşecek, uluslararası alanda tanınılırlığı artacaktır.
  • Yeni konaklama yatırımları ile şehrin turistik yatak kapasitesi artırılarak İzmir’in uzun vadede ağırlayacağı turist sayısı katlanacaktır.
  • EXPO’ya katılım yoluyla İzmir’i tanıma fırsatı bulan uluslararası yatırımcılar, İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını daha yakından tanıyacak ve yabancı yatırımların sayısı artacaktır.
  • EXPO, İzmir’in yenilenmesine de katkıda bulunacaktır. İzmir’in cazibe merkezi olmasıyla kentsel dönüşüm projeleri hızlanacaktır. Ayrıca altı ay boyunca açık olacak sergiyi ziyaret etmesi beklenen milyonlarca kişinin gezip görebileceği, kentin tarihi semtleri ve değerlerinin renovasyonu hızlanacaktır.

EXPO Sonrası Dönem

HİÇ DURMADAN HEP İLERİYE…

01

EXPO sonrası ise İzmir için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

02

EXPO’yu başarıyla gerçekleştirecek olan İzmir, dünyada sağlıklı yaşamın yeni adresi olacaktır. Houston gibi dünyanın önde gelen sağlık başkentlerinden biri olabileceği şimdiden öngörülebilir.

03

İzmir, daha önce EXPO düzenleyen çeşitli ülkelerden çıkardığı derslerle, organizasyonun yapıldığı alandan EXPO sonrası en verimli şekilde yararlanabilmek için gerekli tüm çalışmalarını önceden yapacaktır.

EXPO’nun Kazandırdıkları

GELECEĞE ATILAN ADIM…

EXPO’lar bugüne dek yapıldıkları tüm kentleri köklü bir şekilde dönüştürdükleri gibi, bu kentlere görkemli anıtsal yapılar da kazandırmışlardır. 1851 yılındaki EXPO için yapılan Londra’daki Crystal Palace, 1889 Paris EXPO’su için inşa edilen Eyfel Kulesi, 1958 EXPO’su için Brüksel’de yapılan Atomium ve 1998 EXPO’su için hizmete açılan Lizbon’daki Vasco de Gama Köprüsü, bu yapıların en bilinen ve etkileyici örnekleridir.

EXPO’lar, anıtsal yapıların yanı sıra düzenlendikleri şehirlere hem ekonomik hem turistik hem de yatırımlar açısından büyük katkılar sağlamıştır. Örnek vermek gerekirse, altı ay açık kalan EXPO 2010 Şangay, tüm dünyadan 246 katılımcı ve 73 milyon ziyaretçi çekerek EXPO tarihinin en büyük sergisi olmuştur. Şangay GSYH’si EXPO süreciyle %5 artmıştır. Şangay’a gelen ziyaretçilerin %31’i Çin’deki diğer şehirleri de ziyaret etmişlerdir ki bu 22,6 milyon ziyaretçi demektir. 2010 yılının ilk yedi ayında Şangay’da yabancı ve ortak yatırımlar artmış, özellikle EXPO’nun açık olduğu ilk üç ayda yabancı yatırımlar %58,6 oranında artış göstermiştir.

Tema ve Alt Temalar

SAĞLIKTIR HAYATA ANLAM KATAN!

İzmir’in teması “Daha iyi bir dünya için yeni yollar / Herkes için sağlık” yalnızca bireyin vücut ve ruh sağlığı ile sınırlı değildir. İzmir’in teması, toplum ve çevre sağlığından, açlığın, salgın hastalıkların, gelir eşitsizliğinin azalmasına kadar insanlığın mutluluğu için yeni yolların arandığı geniş bir içeriğe sahiptir.

Bunlar arasında sağlık sektöründeki son teknolojik gelişmeler, genetik mühendisliği, e-tıp, sağlıklı beslenme, çocuk bakımı, yaşlanma, hasta ve engelli olarak yaşama, organ nakli, kazalara ve felaketlere karşı hazırlıklı olma, çevre felaketleri, su kaynakları, kanalizasyon, ev, sanayi ve tarımsal atıklar, hava kirliliği, hijyenik besin, güvenli seks, uyuşturucu, alkol, sigara alışkanlıkları, trafik kazaları, stres, göçler ve göçmen kampları, savaş ve terör gibi insan yaşamını tehdit eden her türlü konu olacaktır.

Altı ay sürecek sergi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanından gelecek bilim adamları ve uzmanlar sempozyum, seminer, panel ve konferanslarda çok sayıda konuyu ele alıp görüş alışverişinde bulunacaktır.

İZMİR EXPO TEMASININ DİKKAT ÇEKTİĞİ EVRENSEL GÖREV

Sağlık konusunda dünya çapında büyük gelişmeler ve ilerlemeler elde edilmiş olmasına rağmen temel bir sorun hala çözüm beklemektedir. Bu da dünya nüfusunun tamamı için eşit ve kabul edilebilir bir sağlık standardının sağlanmasıdır. Bu, tüm ülkelerin bir araya gelerek çözüm bulması gereken bir sorun ve büyük bir sorumluluktur.

İşte İzmir EXPO’nun temel amacı, bu platformu sağlamak ve bu soruna dikkat çekerek çözüm yolları bulmak için gereken birlikteliği sağlamaktır. Bu amaç, etkinliğin resmi adına uyarlanan sloganda açıkça ifade edilmektedir.

Daha iyi bir dünya için yeni yollar / Herkes için sağlık

Gelişmiş ülkeler sağlık konularıyla ilgili olarak sosyal sınıflar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak konusunda başarılı olamamışlardır. Bu farklılığı ortadan kaldırma azmi, ulusların insanlık için gerçekleştireceği en büyük yarar olacaktır. Hastalıklara daha fazla maruz kalan fakir ülkelerdeki insanların sağlık ve dengeli bir yaşam için gerekli koşullara sahip olmasını sağlamak ortak hedef olmalıdır.

Teknolojideki gelişmelere, bilimsel ilerlemelere, deneyim ve birikimlere ve sağlık için ayrılmış kaynaklara tüm bireyler ulaşabilmelidir.

Bu da daha yaşanılır bir dünya yaratmak için büyük önem taşımaktadır.

İzmir EXPO, tüm bu konuların ele alınarak çözümler üretileceği ve insanlık yararına kullanılacağı bir platform olacaktır.

İşte İzmir EXPO, EXPO felsefesine hizmet eden ve Türkiye’nin kendine düşen sorumluluğu yerine getirdiği benzersiz ve mükemmel bir tema sunmaktadır.

 

Öneri ve görüşleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Adres : İzmir Ticaret Odası İş Merkezi, Atatürk Caddesi No:190 Kat:7, Alsancak-İZMİR-TÜRKİYE

T: +90 232 402 20 20 (PBX)

F: +90 232 402 20 24 E: expo@expoizmir.org.tr

 

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like
Devamını oku...

Uzunkuyu Mektebi

Cumhuriyetin 10. yılında inşa edilen Uzunkuyu İlkokulu binası restore edilmeyi bekliyor.Urla’nın 17 km batısındaki Uzunkuyu Köyü’nde bulunan Uzunkuyu…
Devamını oku...

YORGUNUM…

Yoruldum, anlaşılmamaktan. Sevdiklerimi, sevenlerimi ‘dost’ yapmaya çalışmaktan, yüreğime kulak tıkayıp mantıklı olmaya çalışmaktan, haksız ithamlarla yaralanmaktan yoruldum. Sevgime…
Devamını oku...

NARBEM 10 Yaşında

‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sloganıyla 2002 yılında hayata geçirilen NARBEM dershanesi, 10. Kuruluş yılını kutladı.   Narlıdere Belediyesi, Narlıdere…