“Teknoloji Sektörü Emeklilik Yatırım Fonu”

BNP Paribas Cardif, “Teknoloji Sektörü Emeklilik Yatırım Fonu” ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor

BES’te katılımcıların değer verdiği en önemli konu; birikimlerinin uzun vadeli sistemde güvenilir ve onlara kazanç sağlayacak şekilde başarıyla yönetilmesi olarak öne çıkıyor. En temel strateji olarak, müşterisine değer yaratan bir şirket olmayı hedefleyen BNP Paribas Cardif Türkiye, Bireysel Emeklilik fon yönetimini Portföy Yönetimi sektörünün tecrübeli ve yenilikçi şirketi olan TEB Portföy Yönetimi aracılığıyla katılımcılarına sunuyor. Sunduğu fonların yönetimini yakından takip ederek, kullanıcılarının fon getirisi ile ilgili düzenli bilgilendirilmesini sağlayan BNP Paribas Cardif Türkiye, asgari %80’inin teknoloji temalı varlıklarda değerlendirildiği Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BZY) ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

BZY stratejilerini, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, yatırımcıların bu şirketlerin kazançlarına, büyüme olanaklarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamak olarak belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, şu bilgileri veriyor:

“Fonumuzun asgari %80’i teknoloji temalı varlıklarda değerlendirilmekte olup, değişen piyasa koşullarına göre hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.

BZY fonumuzun karşılaştırma ölçütü %55 NASDAQ-100 Technology Sector Total Return IndexSM + %35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi’dir. Bununla beraber fon portföy değerinin azami %50’sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırma sınırlamasına tabidir. BEFAS platformundan alınıp satılabilmektedir. BZY’nin bu özelliği sayesinde BEFAS üzerinden fonu alan yatırımcılar yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapma imkânına sahip olmaktadırlar.

Son 10 yıllık verilere baktığımız zaman, 5 Temmuz’a kadar olan süreçte, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi’nin dolar bazında yıllık ortalama %19 oranında getirisi olduğunu görüyoruz. 2023 yılında da Nasdaq Endeksi’nin piyasadan kuvvetli pozitif ayrıştığını görmekteyiz. Bu ayrışma ağırlıklı olarak Amerikan teknoloji hisselerine yatırım yapan BYZ fonumuz için olumlu bir tablo oluşmasına sebep olmuştur.

Yılbaşından 5 Temmuz 2023 tarihine kadar baktığımızda BZY fonumuzun brüt getirisi %63 olurken, aynı dönemde fonumuz yatırımcılarına karşılaştırma ölçütünün %12.5 üzerinde getiri sağlamayı başarmıştır. Bu dönemde BIST-100’ün ise %8.98 düzeyinde bir getiri sağladığı gözlemliyoruz.

Fonumuzun Euro, Dolar, Gram Altın gibi yatırımlardan ayrıştığı en önemli nokta döviz getirisini büyük oranda yansıtırken teknoloji sektöründeki şirketlerin büyüme potansiyellerine de yatırım yapma fırsatı sağlamasıdır. Bunun yanında fon ülke ve varlık riskini dağıtarak yatırımları çeşitlendirme imkânı sunmaktadır. Emeklilik yatırımının uzun vadeli bir süreç olduğu düşünüldüğünde, teknoloji üreten ve bunun sonucunda değer yaratma potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmanın diğer yatırım türlerine göre uzun vadede yatırımcıyı tatmin edeceğini düşünüyoruz.”

0 Shares:
Bir yanıt yazın
You May Also Like